Kategorier
Solceller

Allt du behöver veta om PPA

Vad är PPA och hur kan det gynna ditt företag eller lantbruk? När energimarknaden i Europa byggs om blir långsiktiga elhandelsavtal en viktig komponent.

PPA står för “Power Purchase Agreement” och är ett slags avtal mellan en elproducent och en elköpare. Ett PPA-avtal innebär prissänkning för köparen och är långsiktigt – avtalet gäller generellt mellan fem och tjugo år. De har länge använts i USA och kom till för att möjliggöra utbyggnaden av kolkraft en gång i tiden.

Inom EU har PPA inte varit så vanligt. Det beror framför allt på att elmarknaden har finansierats och subventionerats med statliga medel. I de nordiska och baltiska länderna har elmarknaden däremot varit avreglerad länge. Det har drivit på teknikutvecklingen för förnyelsebar el men det har också inneburit att andra typer av finansiering har varit gynnsam.

PPA blir vanligare när grön energi byggs ut

Varför har då PPA blivit så viktigt de senaste åren? Allt eftersom förnyelsebar el, som till exempel solceller och vindkraft, har blivit vanligare i Europa, har länder även slutat med de statliga stöden. Istället har PPA:er blivit vanligare. De har fördelen att de lätt kan anpassas till olika energislag och marknader.

Med ett PPA tar inte den som investerar i energi en lika stor risk som annars kunde ha varit fallet. Det får effekten att fler organisationer och företag har möjlighet att investera, till exempel fonder och pensionsbolag. Det blir lättare för företag att skaffa solceller till en billigare kostnad samtidigt som investerarna inte nödvändigtvis är ett etablerat elbolag.

PPA skapar mer el på nätet och säkrar företagets energi

Låter allt detta väldigt rörigt? Det är egentligen inte så krångligt. Det pågår en stor översyn av den europeiska elmarknaden och PPA kommer att spela en mycket större roll i framtiden än vad de har gjort hittills. Ett av förslagen som diskuteras är att det ska bli enklare för företag att teckna ett PPA för att säkra finansieringen av el.

Företag som använder stora mängder energi kan dra mycket nytta av PPA. Företaget bidrar till en klimatsmart elproduktion samtidigt som kostnaden går ner. Ett företag eller lantbruk kan antingen investera direkt i solel eller teckna ett långsiktigt elhandelsavtal. Mer el kommer ut på elnätet samtidigt som företaget har sin energi säkrad. Det gynnar alla parter.